fbpx

Dezvoltarea sistemului de Management

Ingredientul vital pentru orice model de business sustenabil și profitabil
Managementul organizației este elementul-cheie care facilitează stabilitatea, competitivitatea și succesul. Cea mai avansată metodă de management este cea prin sistem, conducerea organizației fiind cea care va dezvolta permanent sistemul asumându-și postura de coordonator strategic perpetuu.
Din acest motiv, este important ca fiecare element din sistemul de management să fie construit în mod corect și omogen iar legăturile dintre toate componentele sistemului să asigure, constant, atingerea performanței de către toți membrii organizației.
În acest fel fundamentăm un sistem de management flexibil și scalabil care își va păstra structura și logica de bază chiar și în condițiile în care firma va crește accelerat; odată implementat, sistemul se va perpetua simultan cu organizația fiind “coloana vertebrala” a acesteia.

Componentele sistemului de management

DEZVOLTAREA INDICATORILOR DE PERFORMANȚĂ

Instrumentul fundamental al unei activități manageriale de success este sistemul de indicatori de performanță. Indicatorii de performanță construiți correct și aliniați cu realitatea organizației sunt cel mai eficient mod de a obține informații utile în timp real iar pe baza acestor informații se vor putea lua decizii manageriale corecte și eficiente.

MANAGEMENTUL BUGETELOR ȘI CONTROLLING FINANCIAR

Utilizarea eficientă a resurselor financiare presupune o construcție bugetară realistă și corectă în raport cu efortul care trebuie depus în vederea atingerii obiectivului de performanță. Distribuția bugetului general consolidat poate fi realizată în segmente specifice fiecărui department și conform funcțiilor interne astfel încât să se obțină maximum de efect cu minimum de cheltuială. Ulterior e nevoie de un mecanism de control și ajustare care să permită o abordare flexibilă în funcție de realitatea în continuă schimbare și în raport cu rezultatele deja obținute.

MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Dacă resursa umană este cel mai important asset al unei companii, gestionarea acesteia și a nivelului de competențe pe care îl deține, devine un factor esențial în obținerea performanței. Cultura organizațională, organigrama, managementul competențelor, motivarea angajaților, comunicarea internă și evaluarea performanțelor sunt direcții clare de acțiune pentru a asigura mediul organizațional care să favorizeze stabilitate și performanță.

MANAGEMENTUL ȘI EFICIENTIZAREA ACTIVITĂȚILOR INTERNE

O companie organizată înseamnă o companie cu procese eficiente și corelate în vederea atingerii rezultatului așteptat de către clienți. Fiecare activitate punctuală este parte integrantă dintr-un proces intern și din acest motiv este important să nu existe nici o activitate lăsată la voia întâmplării. Totodată, fiecare proces intern trebuie eficientizat în vederea creșterii propriului nivel de valoare adăugată contribuind astfel la creșterea valorii adăugate în cadrul întregii companii.

MANAGEMENTUL CALITĂȚII SERVICIILOR / PRODUSELOR

Nivelul de calitate cerut de client trebuie asigurat prin intermediul tuturor proceselor interne - fie ele directe sau de suport. Înțelegerea așteptărilor clienților în ceea ce privește calitatea și transpunerea acestora în standarde care permit identificarea și eliminarea neconformităților, de la nivelul cauzei de bază, presupune existenta și implementarea unui sistem de calitate avansat.
phonecogfile-addconstructionrocketbus
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram